Først deg selv

Gjør den endringen i deg selv, som du ønsker å se i verden

Vi må først starte med oss selv. 

Ønsker vi en endring i det vi føler, ser, tenker, omgis av osv - er det en endring i oss selv som må til. Gamle mønstre, gammelt tankesett, gamle opplevelser - vi har det med oss, og det preger hverdagen vår. Fortiden er ofte en stor del av nåtiden, som er grunnlaget for fremtiden vår.

Allerede fra du er liten,

preges du av mennesker rundt deg, og mange går gjennom livet og tror at det vi har lært er vår sannhet, og at det er sånn det skal være.

Det kan blant annet være hvordan du tenker om deg selv, føler deg, hvordan du møter andre rundt deg, hvordan du møter utfordringer i livet og hverdagen. Ofte preges valgene vi tar av hva vi tror andre tenker og mener, og kan ofte føles drenerende og ikke i tråd med det vi egentlig vil.

Det å ta muligheten,

muligheten til vite hvem du faktisk er, komme i kontakt med den ekte deg, være trygg i deg selv, stå støtt i livet. Møte hverdagen med en stødighet og visshet om at dette er riktig for deg, og ikke basert på hva andre tenker og mener. Dette er en verdifull viten som vil gagne deg, både i nåtiden og i fremtiden.

Bevisst dine verdier,

når du er i kontakt med deg selv, og er bevisst dine verdier, vil du få en bedre selvfølelse og selvledelse, en tillitt til deg selv. Du vil kunne ta gode valg for deg selv. Du vil møte deg selv, og verden rundt deg på en annen måte, du vil både se, og føle anderledes, fordi du forstår deg selv annerledes enn du gjorde tidligere.

Å ta grep

  • Gjennom å ta grep i deg selv, vil du kunne rydde opp i det som skaper utfordringer, den indre uroen, usikkerheten i deg selv, finne det som tapper deg for energi, og se hva som faktisk vil gagne deg.  Du vil du kunne se hva som er ditt og hva som ikke er det, du vil kunne ta valg basert på deg selv, fordi du står støtt i deg og vet hva som er riktig for deg. Ved å gjøre de riktige valgene basert på deg selv, vil du heller få energi, enn å miste energien.