Core NLP Coach

Prosessorientert og fremtidsfokusert

Her får du støtte til å frigjøre deg fra gamle mønstre, endre dine tankemønstre, og adferd som ikke lenger tjener deg.

Det handler om å komme i kontakt med de ressursene du har i deg, som har blitt glemt bort med tiden. Og om å komme nærmere det som ligger under overflaten i deg, samt få en større bevisstgjøring rundt deg selv, og egen livssituasjon. 

Det handler ikke om å behandle, men å vise vei i ønsket retning. Få støtte og veiledning til å komme bort fra utfordringer i fortiden, og videre mot både personlige og profesjonelle mål, og til å utvikle de ressursene vi trenger for å oppnå ønskede mål. 

Personlig utvikling og utvikling av selvbilde og selvfølelse. Enten du har det bra i livet eller ikke, så er målet å få livet nærmere slik du vil ha det. 

Sammenhengen mellom hvordan en har det personlig, i familielivet, på arbeidsplassen, i relasjoner, - har en større betydning enn vi kanskje først tenker. For å kunne ha det best mulig, ha en god energi og selvfølelse, ikke måtte føle på at en ikke strekker til på ulike arenaer, men føle at en trives og mestrer, samtidig som en kanskje også kan føle overskuddet, krever at en ivaretar seg selv. 

En samtaleform satt i struktur, basert på gode spørsmål, og kunnskap om hvordan underbevisstheten påvirker, og styrer våre tanke- og atferdsmønstre. Du har alle svarene i deg selv.


Det benyttes teknikker og øvelser fra NLP, som gir dype og umiddelbare endringer. Teknikkene er basert på hvordan sansene, hjernen og tankene fungerer i et system. Det arbeides altså med både tanker, følelser og atferd. Dette gir god og varig effekt, og skiller NLP coaching fra annen type coaching.
Gjennom Core NLP Coaching oppnår du:


Personlig vekst

Større selvverd

Bedre indre balanse

Bedre kommunikasjon og selvforståelse

Indre ressursutnyttelse

Økologisk balanse mellom indre og ytre mål

Bedre motivasjon og glede over det som kommer

Håndtere vanskelige følelser

Bearbeide fortidens utfordringer og problemer i praksis Alle mennesker med behov for personlig vekst og problemløsning, både for private, bedrifter, innenfor idrett og andre arenaer vi er i kontakt med oss selv og andre mennesker.

Coaching har blitt brukt innenfor toppidretten og næringslivet i flere år, og studier viser at coaching har god effekt på alle som har behov for personlig vekst og problemløsning.

For samarbeid,

ConWisions

v/ Weronica Clausen

Telefonnummer
(+47) 90289331

E-post
weronicaclausen@conwisions.com