HVA KAN JEG TILBY DEG?

Kjenner du at du er klar for en endring? Har du smerter eller andre utfordringer som oppleves som hemmende i hverdagen?


Jeg hjelper deg som trenger noen å prate med. Deg som har en utfordring, eller kanskje har det vanskelig?

Jeg hjelper deg som vil ha en endring. 

 Jeg hjelper deg som ønsker å se ting i et annet perspektiv. Deg som har smerter, søvnutfordringer, vanskelige relasjoner. Utfordringer med rygg, nakke, migrene, ME, leddplager eller andre helserelaterte plager. 

 Jeg jobber fremtidsfokusert, på et nevrologisk språklig nivå, det vil si at du vil oppnå en varig endring, om du har bestemt deg for en endring, da det jobbes på et dypt nivå i deg. Jeg er opptatt av at kropp og sinn henger sammen, og gjennom å fokusere på alle delene av deg, vil du oppleve en helhetlig endring.

Rehabiliterende, terapeutisk, helsefremmende og forebyggende. 

Fysisk, emosjonelt og mentalt.

 Jeg jobber med forskningsbasert og helsefaglig bakgrunn.

 Vi ser på utfordringen, årsak, - deretter finner vi løsning og hvordan du skal komme deg videre, slik at du vil oppnå den endringen du ønsker. 

Ut i fra deg, dine behov og utfordringer, legger vi et løp. Basert på bred faglig kvalitet og kunnskap, og med et fokus på hele deg, med mål om varig endring. 


Du er velkommen til å ta kontakt, slik at vi sammen  kan kartlegge dine behov og ønsker. Deretter legger vi en plan som passer inn for deg, og du er klar for din endring allerede i dag!

Gleder meg til å hilse på deg! Og bli med deg videre på veien mot det livet du ønsker deg!